A CSALÁDÁLLÍTÁSRÓL

Ahhoz, hogy teljes emberekké válhassunk, először a gyökereinket kell rendeznünk. Mindannyian családba születünk, egy olyan családi rendszerbe, mely sok, számunkra ismeretlen információt hordozhat. Ezek az információk, energetikák ismeretlenül, tudattalanul befolyásolják életünket.

„Apámból, és anyámból vagyok, meg egy kicsit több.” – mondja Bert Hellinger, a családfelállítás rendszer megalkotója – és ez a kicsit több okozza sokunk problémáját, mert legtöbbször már a szüleinket sem tudjuk elfogadni olyannak, amilyenek. Megítéljük, elítéljük őket, többet várunk, mint amit adnak, és nem is gondoljuk, hogy ezzel mennyi mindentől fosztjuk meg saját magunkat, ami kihat életünk minden egyes pillanatára.

Ha nincs rendben a családi rendszerünk, ez kihatással van

  •  a párkapcsolatunkra
  • szülői szerepünkre, gyermekeinkkel való kapcsolatra
  • gyermekeknél viselkedési problémák léphetnek fel
  • hivatásunkra
  • nőknél gyermekvállalási problémák fordulhatnak elő
  • felnőtté válásra
  • felelősségvállalásra
  • különböző betegségek kialakulására,

és a sort még hosszasan lehetne folytatni.

A családfelállítás során elénk tárulnak a dinamikák, rálátunk, mi okozza a problémát, sokszor azonnali megértéshez jutunk, mely beindítja a gyógyulási folyamatot, és lehetőségünk van a blokkokat azonnal oldani.

Ez a rendszer lehetőség életednek azon szintjén is rendet tenni, melyre tudatosan nem láthatsz rá.

A CSALÁDI REND

Életünk meghatározott Rendben fejlődik, melyek már adottak számunkra. Gondolj csak arra, hogyan fejlődik a magzat az anyaméhben. Rend nélkül nincs forma, és nincs – anyagi értelemben vett – létezés. Az emberi létezés is így alakul, ezek adják a határait, mind testi, Lelki, és szellemi szinten is.

A Renddel először a családban találkozunk, melyhez nem csak a szülők, hanem  az egész család, maga a klán tartozik. Családunk egy teret, egy mezőt alkot, melyben fontos erők hatnak, ezek közül is a legfontosabbak: az odatartozás rendje, az adás-kapás egyensúly és az időbeli sorrendiség.

Az odatartozás rendje, a csoport teljessége – a kollektív lelkiismeret vigyázz, hogy a családból senkit és semmit ne lehessen kizárni. Mindenki, aki a család tagja, vagy valaha valamilyen kötődés alakult ki egy családtaggal, odatartozik. Bárki, akit valamilyen okból kizár, kitaszít a család – mintha nem is létezne -, ezzel megbontja a Rendet. Az elfojtás (pl. egy tragikus élmény) szintén árt a csoportdinamikának.  A Rendszer kiegyenlítésre törekszik, így a kitaszított családtagok, elnyomott események nemzedékekre hatnak ki, és akár több generáción keresztül is megjelenhetnek betegség, sikertelenség, párkapcsolati vagy egyéb probléma formájában.

Adás-kapás egyensúlya – az emberi kapcsolatok alapvető eleme. Egy párkapcsolatban, ahol az egyik fél folyamatosan többet ad, az előbb-utóbb megromlik, mert az egyenlő felekből alá-fölé rendelt viszony alakul ki. Mikor a családban valaki elkövet egy bűnt, és nem vállalja a felelősséget,  akkor a Rendszerben később, az ő leszármazottai fogják ennek a bűnnek az árát megfizetni, megbűnhődni, ők veszik át ennek a terhét.

Időbeli sorrend – egy családon belül azokat illeti meg az elsőbbség, akik előbb kerültek a rendszerben. A családfelállítás során már csak az az egy momentum, mikor elismeri a fiatalabb testvér az idősebb elsőbbségét, a második feleség/férj az elsőt, egyszerre helyreáll a Rend, a személyek megkönnyebbülnek. Viszont a különböző csoportok és rendszereknél ez pontosan fordítva van, pl. a később alapított családnak van elsőbbsége sz előzővel szemben.

A családi rendszerünket energiák hatják át, melyek mindig kiegyenlítésre törekszenek. Több generációra visszamenőleg sokszor már nem tudjuk milyen történések voltak, viszont ezeknek a hatását magunkon viseljük. A családfelállítás, mint terápiás módszer ebben segít, a szándékodnak megfelelően feltárja, hol van elcsúszás, és az állításban ez a helyére kerülhet.

MEDIÁTORKÉNT A CSALÁDÁLLÍTÁSBAN

Vajon, mi is történik ilyenkor? Mi az, amit valójában teszek? Önismereti trénerként a személyiség formálásában segítek különböző gyakorlatokkal, módszerekkel, és sok-sok kérdéssel. Emellett – miután a spiritualitás az életem része – a lélek szintű ismereteket is közvetítem, ezzel a személyiség és a Lélek kapcsolatát segítem elő, a tanácsadásban nekem ezt jelenti a mediáció.

És, miért mediátor? A családfelállítási Térben az állíttatóé a fő szerep, az állítás ő érte van, neki szól. Vezetőként én is a folyamat része vagyok, összekapcsolom az információt azzal, akinek, akiről szól, az én feladatom, hogy ezek az információk oldó mondatok formájában feloldják a blokkokat, és a családban helyreállhat a Rend. 

pillanatban mennyi és milyen változásra képes, akkor valósul meg a Lélekközpontúság. Ezt a Tér is megmutatja, a segítők megbékélnek, nyugodtság és elfogadás jelenik meg. Tudják, most ennyi változást tudnak befogadni.

Mivel egy állítás hosszan, kb. egy év alatt fejti ki hatását, az állítás befejezése után a Rendszer elkezd dolgozni a háttérben. Ezt mi magunk is  elősegíthetjük a megélt tapasztalatok birtokában.

Erőss Anna önismereti tréner – családrend mediátor

2019. január 2.